Home / พื้นที่/แผนที่

พื้นที่/แผนที่

แผนที่และข้อมูลพื้นฐาน
สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

จำนวนประชากร 19,892 คน(ไม่รวมประชากรแฝง) กำลังพล 164 คน
      พื้นที่รับผิดชอบ 0.7 ตารางกิโลเมตร(แขวงสัมพันธวงศ์และแขวงจักรวรรดิ)สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 0.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งตามเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือแขวงจักรวรรดิ และแขวงสัมพันธวงศ์ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ตั้งอยู่เลขที่ 324 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตดังนี้

1.   ทิศเหนือจรดเขตสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ และสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ บรรจบกับริมฝั่งคลองโอ่งอ่างฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง ฟากเหนือ       จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนวรจักรฟากตะวันตก ข้ามถนนเจริญกรุงไปทางทิศใต้และไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง ฟากใต้ จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกถนนของแปลงนาม ฟากตะวันตก

2.   ทิศตะวันออกจรดเขตสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนแปลงนาม ฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนแปลงนาม และถนนเยาวพาณิชย์ฟากตะวันตก จนบรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ

3.   ทิศใต้จรดเขตสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน
เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเยาวพาณิชย์ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ จนบรรจบกับริมฝั่งคลองโอ่งอ่างฝั่งตะวันตก

4.  ทิศตะวันตกจรดเขตสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองโอ่งอ่างฝั่งตะวันตก บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองโอ่งอ่างฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ

แผนที่ สน.จักรวรรดิ

ckw

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com