Home / โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ

อบรมให้ความรู้การป้องกันภัยอาชญากรรม,การสังเกตุวัตถุต้องสงสัยและระวังการถูกลักพาตัว,อย่าลืมหนูไว้ในรถและยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนซานตาครูส คอนแวน

360013

วันนี้ 18 ส.ค.59 เวลา 13.00น.-15.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดยทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์,งานจราจร,งานสืบสวน,คุณปรีดา ปรัตถจริยา ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ,คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ กต.ตร.สน.ฯอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยอาชญากรรม,การสังเกตุวัตถุต้องสงสัยและระวังการถูกลักพาตัว,อย่าลืมหนูไว้ในรถและยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนซานตาครูส คอนแวน ระดับชั้น ประถมจำนวน 300 คนครับ

Read More »

ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ

333287

วันนี้ 3 ส.ค.59 เวลา 14.30น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ โดย พ.ต.ท.กฤษณ์ พรมดี และทีมงาน ตชส.สน.จักรวรรดิ มอบน้ำหมักชีวภาพให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สน.จักรวรรดิ ฟรีพร้อมเผยแพร่ความรู้ในการทำน้ำหมักจากขยะหอม(เปลือกผลไม้)เพื่อที่ประชาชนสามารถนำไปผลิตเองได้ที่บ้านเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะรักษาสภาพแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงครับ

Read More »

ดำเนินการตรวจเยี่ยมชุมชนกุศลสามัคคีและเปิดโครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติดระยะที่ 2

313265

ประชาสัมพันธ์…ตชส.สน.จักรวรรดิ(ตามนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการตรวจเยี่ยมชุมชนกุศลสามัคคีและเปิดโครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติดระยะที่ 2 โดยมี พ.ต.ท.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผกก.ป.สน.ฯ,พ.ต.ท.นิธิกร จันสิน สวป.สน.ฯ นำทีมงาน ตชส.,เจ้าหน้าที่ ทหาร พัน ร.ศสร.,ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสัมพันธวงศ์.,โดยมีคุณรัตนา นิพนธ์ศิริ ประธานชุมชนและคณะกรรมการนำการตรวจเยี่ยมตามโครงการและนำผลผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สน.จักรวรรดิแจกประชาชนชุมชนกุศลสามัคคีฟรีครับ

Read More »

โครงการอิ่ม 10 บาท สน.จักรวรรดิ

S__1695950

ทุกวันศุกร์/สัปดาห์ โครงการอิ่ม 10 บาท สน.จักรวรรดิ -ผัดพริกแกงถั่ว-ผัดหน่อไม้ฝรั่ง-เต้าส่วน-ไข่พะโล้-นำพริก

Read More »

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สน.จักรวรรดิ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันนี้ 29 มิ.ย.59 เวลา 14.00น.-16.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สน.จักรวรรดิโดยมี พ.ต.ท.กฤษณ์ พรมดี รอง ผกก.จร.สน.ฯ,เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์,พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ,อาสาสมัครตำรวจบ้านและประธานชุมชนกุศลสามัคคี จำนวน ๒๐ คน ,คุณปรีดา ปรัตถจริยา ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ เข้ารับการอบรมศึกษากิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน,การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชผักเหลือใช้ โดยมีวิทยากรจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนครเป็นผู้ให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อนำความรู้มาต่อยอด ปรับใช้ในกิจกรรมของ สน.จักรวรรดิต่อไป…ทั้งนี้ สน.จักรวรรดิขอขอบคุณ นายอนันต์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตพระนครและทีมงาน ครับ  

Read More »

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในโครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดและการพนัน เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์

S__31563799

วันนี้ 24 มิ.ย.59 เวลา 08.00น.-10.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ได้ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในโครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดและการพนัน เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์ เส้นทางเดินรณรงค์ถนนราชวงศ์ ถนนจักรวรรดิ ถนนทรงวาด โดยมีผู้บังคับบัญชา สน.จักรวรรดิ.,ข้าราชการทุกฝ่าย,คุณปรีดา ปรัตถจริยา ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ.,คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ กต.ตร.สน.ฯ.,ทหาร พัน ร.ศสร.,ประธานชุมชนเขตพื้นที่ สน.จักรวรรดิ.,ฝ่ายพัฒนาเขตสัมพันธวง์ และ ครู นักเรียน โรงเรียนเผยอิง,โรงเรียนวัดจักรวรรดิ.,โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม .,ตัวแทนธนาคารธนชาติ สาขาอนุวงศ์ ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ในครั้งนี้และสน.จักรวรรดิขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ                

Read More »

ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

myhome58

วันที่ 17 มิ.ย.59 เวลา 10.00-11.00น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดย พ.ต.ท.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ และ พ.ต.ต.กังศชาติ ลาชโรจน์ สวป.สน.ฯพร้อมทีมงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เผยอิง,จักรวรรดิ,วัดชัยชนะสงคราม เข้าคาราวะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่เล่นการพนันและยาเสพติด ให้กับคุณครูเพื่อใช้ในการสอนนักเรียน เสริมสร้างจิตสำนึกไม่ยุ่งเกี่ยวการพนันและหลีกเลี่ยงห่างใกลยาเสพติดทุกชนิดครับ  

Read More »

ดำเนินโครงการครู 5 นาที และรณรงค์โครงการ อย่าลืมหนู(ไว้ใน)รถนะ ณ ร.ร.เผยอิง

20160610_082248

วันนี้ 10 มิ.ย.59 เวลา 08.00-08.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินโครงการครู 5 นาที และรณรงค์โครงการ อย่าลืมหนู(ไว้ใน)รถนะ ณ ร.ร.เผยอิง ให้กับ นักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 512 คน โดยมี พ.ต.ท.อนวัช คงคะสินธุ์ สว.จร.สน.จักรวรรดิ พร้อมทีมงาน จร.และ ตชส.สน.จักรวรรดิ ให้ความรู้ และมอบของที่ระลึกให้กับ ท่าน ผอ.ร.ร.เผยอิงและคุณครูเพื่อใช้ในกิจกรรมโรงเรียนต่อไปครับ

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com